3ข้อ ควรจะพิจารณา ก่อนตัดสินใจ เสริมหน้าอก

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-900x675-2

ถ้าท่านเป็นบุคคลหนึ่ง ที่คิดอยากจะทำการผ่าตัดเสริมหน้าอก มีสิ่งใดบ้างที่ท่านนั้นควรจะต้องพิจารณา เพื่อที่จะให้ได้หน้าอกที่สวยงามอย่างปลอดภัยที่สุด โดยสิ่งที่ต้องควรจะพิจารณานั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ ก่อนผ่าตัด จนถึงกระบวนการระหว่างทำการผ่าตัด และขั้นตอนในการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน จนถึงการดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัด

1.ก่อนจะทำการผ่าตัดเสริมหน้าอก

  • ทำหน้าอกที่ไหนสวย ปลอดภัย เราต้องเลือกสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ มีมาตรฐานรับรองทั้งของไทย และต่างประเทศ
  • ขอเข้าปรึกษาพูดคุยโดยตรงกับศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ ก่อนทำการตัดสินใจ และแพทย์ที่ผ่าตัดต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรงเท่านั้น โดยสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อศัลยแพทย์ตกแต่งได้ที่ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • แจ้งแพทย์อย่างละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดยา อาหารเสริม ที่ท่านรับประทานเป็นประจำ รวมถึงประวัติการแพ้ยา ต่างๆให้ทางแพทย์รับทราบ เพราะยาและอาหารเสริมนั้นอาจจะส่งผลต่อการผ่าตัด ในผู้หญิงควรแจ้งประวัติของรอบเดือน เพื่อป้องกันอันตรายหากมีภาวะตั้งครรภ์
  • จะมีการแจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเข้าผ่าตัดโดยศัลยแพทย์

2.ระหว่างทำการผ่าตัดทำหน้าอก

  • โรงพยาบาล สถานที่ที่ซึ่งใช้ในการทำการผ่าตัดนั้น ต้องได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์อย่างครบถ้วน พร้อมเพียง มีการวางแผนในการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต หากว่าเกิดปัญหาที่เร่งด่วน จะต้องสามารถดูแล และหรือสามารถที่จะนำส่งโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ใกล้ๆ ได้อย่างทันท่วงที
  • แพทย์ที่จะทำการผ่าตัดนั้นควรจะต้องเป็นแพทย์คนเดียวกับที่ให้คำปรึกษาเราตั้งแต่ต้น และเป็นแพทย์ที่ได้รับการ รับรองจากแพทยสภา ว่ามีความรู้ความชำนาญในการผ่าตัดด้านนี้โดยตรง

3. หลังการผ่าตัดเสร็จ

  • มีการติดตามผล จากศัลยแพทย์ผู้ดูและอย่างใกล้ชิด หลังจากผ่าตัด ก่อนให้กลับบ้าน รวมทั้งการแนะนำถึงอาการสำคัญต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัย พร้อมวิธีการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดด้วย
  • หากมีอาการที่ผิดปกติหลังการผ่าตัด จะต้องติดต่อศัลยแพทย์ผู้ดูแลได้อย่างทันท่วงทีและสะดวก  และพร้อมที่จะทำการแก้ไขให้ได้อย่างทันท่วงที

 

สำหรับการทำศัลยกรรมหน้าอก เสริมเต้า ทำนม ในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมาก เพราะสามารถที่จะปรับลุค ปรับบุคลิกภาพของผู้หญิงเราให้ดูสวยขึ้น ให้มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น แถมราคาไม่แพงมาก หลักหมื่นปลายๆ ก็สามารถทำได้  มีสถานพยาบาลและโรงพยาบาลที่คอยให้บริการอย่างมากมาย ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจเสริมหน้าอก เราควรจะทำการพิจารณาเลือกสถานที่ เข้ารับบริการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดเป็นอันดับแรกนะค่ะ