โรงพยาบาลเอเซีย โรงพยาบาลไทยมาตรฐานสากล JCI

โรงพยาบาลเอเซีย โรงพยาบาลไทยมาตรฐานสากล
ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลเอเซียที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก JCI
Joint Commission International Accreditation Standard  for Hospital จากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA.)
โดยทีมหมอศัลยแพทย์ตกแต่งระดับนานาชาติ วิสัญญีแพทย์ และอายุรแพทย์หัวใจประจำโรงพยาบาลเอเซีย

สรรค์งามดั่งหมาย ปลอดภัยมาตรฐาน
เชี่ยวชาญ ชำนาญ ตรงกาล ตรงใจ