แพ้ยาฆ่าเชื้อเสริมจมูกได้มั้ย

แพ้ยาฆ่าเชื้อเสริมจมูกได้มั้ย

คำถาม ถ้ามีภาวะแพ้ยาฆ่าเชื้อบางตัวสามารถจะทำจมูกได้หรือใหม่ค่ะ และจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างค่ะ

คำตอบ การทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูกนั้น เป็นการทำการผ่าตัดภายในช่องจมูกเพื่อทำการใส่วัสดุเทียมซิลิโคน เข้าไปภายในของจมูก ฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีภาวะการติดเชื้อเกิดขึ้นได้หลังจากใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้ว  ดังนั้นตามมาตรฐานทั่วๆไปหลังจากทำการผ่าตัดเสร็จแล้วจะต้องมีการให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด และในบางกรณีอาจจะต้องให้ก่อนการผ่าตัดร่วมด้วย
การแพ้ยาฆ่าเชื้อ หรือยาปฏิชีวนะนั้นมีอาการได้ตั้งแต่ระดับน้อยไปถึงมากคืออาจจะมีอาการคันเพียงแค่เล็กน้อย มีผื่นขึ้น มีปากบวม ตาบวม ตลอดไปจนถึงภาวะที่รุนแรง เช่น ภาวะอาการช็อกหลังการให้ยา

โดยปกตินั้นก่อนจะทำการเสริมจมูกจะมีการปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่ง ก่อนจะผ่าตัดเสมอและจะมีการซักประวัติการใช้ยารวมถึงการแพ้ยาของคนไข้ก่อนทำการผ่าตัดทุกครั้ง ดังนั้นผู้ป่วยควรให้ข้อมูลกับทางศัลยแพทย์ตกแต่งและกับทางโรงพยาบาลอย่างครบถ้วนเพื่อจะได้รับการให้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยในรายนั้นๆ ต่อไป

โดยหลังการผ่าตัดจะมีการปรับยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อไม่ให้เกิดการแพ้ยาและมีการป้องกันการติดเชื้อโดยอาจใช้ยาอื่นที่เหมาะสมซึ่งการปรับยานี้ควรทำโดยอายุรแพทย์ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านของการใช้ยาและทางด้านการให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ โดยโรงพยาบาลเอเซียเอง มีทั้งอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจคอยดูแลเรื่องการให้ยาทางด้านนี้โดยตรง

การที่ท่านมีภาวะแพ้ยาและต้องการที่จะทำจมูกสามารถนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องทำภายในโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานสากล  อย่างเช่น มาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก และมีอายุรแพทย์ ประจำโรงพยาบาลนั้นๆและถ้าท่านมีภาวะแพ้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะตัวไหนจะต้องแจ้งให้กับทางโรงพยาบาลและให้กับทางศัลยแพทย์ตกแต่งได้รับทราบอย่างครบถ้วน เพื่อความปลอดภัยในการให้ยาทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด

เพราะทุกการผ่าตัดมีความเสี่ยงการเลือก โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย และรวมทั้งการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน กับทางแพทย์ เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมากค่ะ