แก้ไขจมูก แก้จมูก ทำจมูกใหม่ แก้จมูกใหม่ที่ไหนดี ติดต่อโรงพยาบาลเอเซีย

แก้ไขจมูก คืออะไร คือบริการให้คำปรึกษาและดำเนินการแก้ไขจมูกกับผู้ที่ไปเสริมจมูกมาแล้วประสบกับปัญหาดังต่อไปนี้

  1. ทำมาแล้วไม่สวยไม่พอใจ กรณีนี้คำว่าสวยในสายตาแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน สาเหตุของปัญหานี้เนื่องมาจากท่านอาจไปทำเสริมจมูกจากสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน แพทย์ที่ทำไม่ใช่ศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรง หรือมีการสื่อถึงความต้องการที่อาจไม่ตรงกันระหว่างแพทย์และคนไข้ ทำให้ได้จมูกออกมาไม่เป็นที่พอใจ

วิธีการแก้ไข โรงพยาบาลเอเชีย โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล มีแพทย์ที่มีความชำนาญประสบการณ์สูงและเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรง เมื่อลูกค้าเข้ามาขอคำปรึกษาเพื่อขอทำการแก้ไขจมูกเนื่องจากจมูกที่ไปทำมาจากที่อื่นนั้นไม่สวย แพทย์ของทางโรงพยาบาลจะสื่อสารถึงความต้องการของคนไข้อย่างละเอียด อาจให้เอารูปต้นแบบที่ต้องการมาด้วย ทางแพทย์จะแนะนำอธิบายพร้อมทั้งจำลองสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันทางแพทย์จึงจะดำเนินการทำการแก้จมูกให้ โดยการผ่าตัดเพื่อเอาซิลิโคนอันเดิมออก และใส่ซิลิโคนทรงใหม่ที่ลูกค้าต้องการเข้าไป

  1. ซิลิโคนเคลื่อน เนื่องจากการจัดวางตำแหน่งในครั้งแรกอาจไม่แน่นพอ หรือเกิดจากเนื้อเยื่อบริเวณจมูกดันซิลิโคน ทำให้ซิลิโคนเคลื่อนหลุดออกไปจากตำแหน่งเดิม

วิธีการแก้ไข ทางแพทย์จะทำการพิจารณาผ่าตัดเพื่อจัดวางแท่งซิลิโคนใหม่ โดยการการวางแท่งซิลิโคนให้ตรงตำแหน่งสันจมูกระหว่างชั้นกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อ

  1. จมูกอักเสบ จมูกบาง จมูกทะลุ เนื่องจากกลไกการทำงานภายในร่างกาย เมื่อเรามีการเสริมสิ่งใดเข้าไปในร่างกายนั้น ร่างกายบางคนรับได้ก็จะปรับสภาพและอยู่ด้วยกันได้ แต่ร่างกายบางคนกลไกภายในร่างกายต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปอย่างนัก จนทำให้อักเสบ และพยายามขับ ดัน สิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาจนผิวหนังบริเวณนั้นเริ่มบาง จนทะลุออกมา

วิธีการแก้ไข โดยวิธีการแก้ไข ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาแพทย์ ถ้ามีอาการอักเสบไม่มากแต่ผิวหนังบริเวณจมูกบาง แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดนำเนื้อเยื่อจากส่วนอื่นมาแปะเสริมบริเวณปลายจมูก แต่ถ้าเป็นในกรณีที่จมูกมีการอักเสบมากๆเนื่องจากร่างกายไม่ยอมรับกับซิลิโคนที่ใส่เข้าไป แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดเอาซิลิโคนออกและนำเนื้อเยื่อบริเวณอื่นมาแปะแทน

ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าว หรืออื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือเป็นกังวลกับจมูกที่ทำมา สามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษากับทางโรงพยาบาลได้ค่ะ

หากคุณเป็นผู้หนึ่ง อยากจะเสริมจมูกให้ดูดีขึ้น เพื่อปรับลักษณะของใบหน้าให้ดูดีขึ้น สวยงามขึ้น ทำแล้วก็อยากให้ออกมาดูดีตั้งแต่ครั้งแรก โดยที่ไม่ต้องทำการแก้ไขปรับปรุงใหม่  คุณควรพิจารณา เลือกโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ที่รองรับโดยกระทรวงสาธารณสุข และได้รับมาตรฐานระดับสากล เช่น JCI เป็นต้น เพราะมาตรฐานการรับรองเหล่านี้ช่วยให้ท่านได้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการศัลยกรรมตกแต่ง และสิ่งสำคัญอีกประการคือ ควรทำกับศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น เพราะ กว่าจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งได้นั้นต้องผ่านการฝึกอบรมมาหลายปีในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรง

ศัลยแพทย์ตกแต่งนั้นจะรับได้การฝึกอบรมเต็มรูปแบบของแพทยสภา ซึ่งระยะในการศึกษาและฝึกอบรมในการสร้างศัลยแพทย์ตกแต่ง 1 ท่านนั้น ต้องใช้ระยะเวลาศึกษานานประมาณ 25 ปีเลยทีเดียว(เริ่มตั้งแต่ การศึกษาในพื้นฐาน การศึกษาในชั้นอุดมศึกษา จนถึงแพทยศาสตร์บัณฑิตและแพทยศาสตร์บัณฑิตเฉพาะทาง ) ซึ่งเป็นการศึกษาที่ยาวนานที่สุดจนเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง นอกจากนี้จะต้องได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย และอาจจะมีการฝึกอบรมเฉพาะทางต่อเนื่องเพิ่มเติมและจนได้รับการยอมรับในระดับสากลและระดับนานาชาติ เช่น ISAPS , OSAPS เป็นต้น

โดย นพ. ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์ นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอเชียได้รับการรับรองและเป็นสมาชิกของทั้ง 3 สมาคม คือ ThSAPS, ISAPS , OSAPS

  • ThSAPS = สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
  • ISAPS = สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ
  • OSAPS = สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

การที่ศัลยแพทย์ตกแต่งได้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปตามด้วยการผ่าตัดรักษาและซ่อมแซมความพิการในส่วนต่างๆนี้เอง ที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้แพทย์ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องนี้มา สามารถที่จะทำการผ่าตัดศัลยกรรมด้านความงามได้อย่างดีและปลอดภัย  นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกประการก็คือความงาม ศัลยกรรมเป็นสิ่งเกี่ยวกับความสวยงามมีเรื่องของศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง ความสำเร็จของศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของศัลยแพทย์ตกแต่งแต่ละคนด้วย ประสบการณ์ในการศัลยกรรมจำนวนมากจะทำให้แพทย์มีแนวคิดหรือความเข้าใจในความต้องการของคนไข้ได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างสรรค์ความสวยงามได้ตรงใจคนไข้มากขึ้น ดังนั้นความรู้ประกอบความชำนาญ และประสบการณ์สูง จะช่วยให้ผู้มาขอรับบริการได้รับมั่นใจในความสำเร็จที่สวยงามและปลอดภัย