เสริมหน้าอก หมอไหนดี

เสริมหน้าอก หมอไหนดี

เสริมหน้าอก หมอไหนดี เสริมหน้าอก หมอทนงศักดิ์

เสริมหน้าอก-หมอไหนดี

เพราะการเสริมหน้าอก เป็นการศัลยกรรมที่ค่อนข้างใหญ่ คนที่สนใจจึงมักมองไปที่ความสามารถของคุณหมอเป็นหลัก  จนเป็นที่มาของคำถามที่ว่า  เสริมหน้าอก หมอไหนดี  ควรทำกับหมอคนไหนจึงจะปลอดภัยและสวยงาม ประสบความสำเร็จ ทำแล้วไม่ผิดหวัง ได้รูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติ

การเลือกหมอเพื่อทำศัลยกรรมหน้าอก นั้น ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นสำคัญ

 1. ต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น เพราะกว่าจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งได้นั้น ต้องผ่านเรียนรู้ฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาหลายปี มีความเข้าใจในโครงสร้างของนร่างกายเป็นอย่างดี
 2. ควรเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (ThSAPS) เป็นอย่างน้อย เพราะเป็นเป้นเครื่องบ่งบอกว่าได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และยังอาจมีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพอื่นๆในสาขาเดียวกันในระดับสากลได้ อาทิเช่น สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก (OSAPS)
 3. ศัลยแพทย์ตกแต่งต้องมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการเสริมหน้าอก  เนื่องจากการศัลยกรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสวยงามจึงมีเรื่องของศิลปะและมุมมองความสวยงามของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้ามาเกี่ยวข้อง ความสำเร็จของการศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยนั้นจึงขึ้นอยู่กับ ความสามารถและประสบการณ์ของศัลยแพทย์ตกแต่ง แต่ละคนด้วย ว่ามีแนวคิดและหรือความเข้าใจในความต้องการของคนไข้ ความสวยงาม และมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเอเชีย นำทีมโดย อาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์ ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่เป็นสมาชิกของ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (ThSAPS) สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก (OSAPS) มีความสามารถจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย

เสริมหน้าอก-ศัลยแพทย์ตกแต่ง
นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์ เป็นสมาชิกของทั้ง 3 สมาคม คือ ThSAPS, ISAPS และ OSAPS

ประวัติอาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์

 

เสริมหน้าอกหมอทนงศักดิ์

อาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุห์โรจน์ ได้ผ่านประสบการณ์มากมายทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง มากกว่า 10,000 ราย ตลอดระยะ 15 ปีที่อาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ สั่งสมประสบการณ์มา จนมีความเชี่ยวชาญความชำนาญ อย่างมากทางด้าน เสริมจมูก เสริมหน้าอก ยุบโหนกแก้ม ตัดกราม และการผ่าตัดแปลงเพศ รวมถึงการปรับเปลี่ยนสรีระส่วนต่างๆ โดยทุกๆขั้นตอนในการทำนั้นอาจารย์ทนงศักดิ์ ใช้ใจในการทำเพื่อให้คนไข้ได้สวยที่สุด ดั่งสโลแกนของเราที่ว่า “ถ้าจะสวย ต้องสวยที่สุด”

ประวัติและการศึกษาอาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุห์โรจน์

 • ปี2541 ได้รับ ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี2548 ได้รับ วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์จากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี 2550 ได้รับ วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งภาควิชาศัลยกรรมตกแต่ง จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • ปี2550  ได้รับ ประกาศนียบัตร ศัลยกรรมตกแต่ง สาขาศัลยกรรมความงามกะโหลกศรีษะและใบหน้า โรงพยาบาลฉังกัง ไทเป ไต้หวัน
 • ปี 2551  ได้รับ ประกาศนียบัตร ศัลยกรรมตกแต่ง สาขาศัลยกรรมความงาม ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งแลนดิ้ง เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์, โนวาสโกเทีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปี 2551   ได้รับประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขากุมารศัลยกรรม โรงพยาบาลเด็กไอ ดับเบิลยู เค  ฮาลิแฟ็กซ์  จากแคนาดา
 • ปี2555   ได้รับ ประกาศนียบัตร ศัลยกรรมตกแต่งสาขาศัลยกรรมจมูกและใบหน้า จากโรงพยาบาล เจ ดับเบิลยู กรุงโซล เกาหลีใต้
 • ปี2555     ได้รับประกาศนียบัตรผู้แทนอย่างเป็นทางการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้ จาก สมาคมการศึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลีใต้ กรุงโซลประเทศ เกาหลีใต้

ประสบการณ์ทำงานอาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุห์โรจน์

 • 2541-2544 เป็นแพทย์เวชทั่วไปประจำกาณ์อยู่ที่จังหวัดพังงา
 • 2544-2545 ได้ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเกาะยาวน้อย
 • 2545-2548 เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • 2548-2550 เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • มี.ค.-เม.ย. 2550 ได้ฝึกอบรมศัลยกรรมตกแต่ง สาขาศัลยกรรมความงามกะโหลกศรีษะ และใบหน้า โรงพยาบาลฉันกัง, ไทเป ไต้หวัน
 • 2553-2555 ปฏิบิติงานศัลยกรรมตกแต่งประจำที่คลินิกกมล
 • 2555-ปัจจุบัน เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลศัลกรรมตกแต่งเอเซีย
 • 2555-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษสาขาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เพราะทุกการศัลยกรรม ต้องการทั้งความงามและความปลอดภัย  การได้ทำ เสริมหน้าอก กับคุณหมอ หรือ ศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่ชำนาญและมากประสบการณ์ด้านนี้ จะทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จสูงและความเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดกับผู้ทำ