เสริมหน้าอกที่ไหนดี?

เสริมหน้าอกที่ไหนดี?

เสริมหน้าอกที่ไหนดี ที่ไหนสวย ที่ไหนปลอดภัย เคยกล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วในบทความรวม คราวนี้แยกหัวข้อมาเพื่อให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะ คนที่อยากจะทำหน้าอกในปัจจุบันนี้เป็นจำนวนมาก จึงอยากนำเสนอข้อมูลที่ลึกๆ แก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเสริมหน้าอก

การศัลยกรรมหน้าอก (breast augmentation) เพื่อความงามในปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความสวยงามให้กับเรือนร่างของตนเอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง และเพิ่มโอกาสต่างๆในชีวิต เนื่องด้วยการผ่าตัดหน้าอกจะเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่กว่าการทำตาสองชั้นหรือเสริมจมูก ผู้สนใจจึงมักจะต้องศึกษาข้อมูลและเลือกที่ที่สุด เพื่อให้ได้หน้าอกที่สวยงามจริงๆ

surgery-process

ดังนั้นการจะพิจารณาเพื่อเลือกสถานที่ ว่าจะเสริมหน้าอกที่ไหนดี เพื่อทำการผ่าตัดเสริมหน้าอก ให้ออกมาสวยงามและปลอดภัย หน้าอกดูเป็นธรรมชาติสวยงามอย่างที่ต้องการ ควรจะต้องทำการพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้

เสริมหน้าอกที่ไหนดี

  1. สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ที่ควรเลือกเพื่อการผ่าตัดเสริมหน้าอกต้องได้มาตรฐาน
  • สะอาด อุปกรณ์ครบครัน และทันสมัย
  • โรงพยาบาลได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานสำคัญระดับโลก JCI(Joint Commission International Accreditation Standard standards for Hospital จากประเทศสหรัฐอเมริกา )
  • มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง ศัลยแพทย์ตกแต่ง วิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจโรงพยาบาล เภสัชกร และพยาบาลชำนาญการ

capture-20161212-092818

  1. ศัลยแพทย์ ต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง

เพราะศัลยแพทย์ตกแต่งมีความรู้ความสามารถของแพทย์เฉพาะด้านนี้จริงๆ เพราะกว่าจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งได้นั้น แพทย์จะต้องผ่านการเรียนรู้ต่างๆอย่างหนัก และต้องผ่านการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปมาก่อน โดยต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 ปี  ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ผ่านการผ่าตัดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ทั่วไป  เช่น การดูแลผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม การผ่าตัดทางช่องท้อง กระเพาะอาหาร ไส้ติ่ง ตับ ม้าม ลำไส้เล็ก สำไส้ใหญ่ การผ่าตัดทรวงอกทั้งหัวใจ ปอด การผ่าตัดเส้นเลือดทั่วร่างกาย การผ่าตัดบริเวณต่างๆของร่างกาย รวมทั้งลำคอ ต่อมไทรอยด์ เป็นต้น หลังจากนั้น แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงจะได้มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างอีกเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งจะมีการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการผ่าตัด ในการที่จะซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่ผิดปกติผิดรูปร่างไปทางเชิงรูปร่าง ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการที่จะผ่าตัดเสริมสวยได้นั่นเอง

(โดยในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมแล้ว โดยต้องผ่านการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 2 ปี ผ่านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งอีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี) โดยท่านสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อศัลยแพทย์ตกแต่งได้จากเว็บไซด์ของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยได้

capture-20161212-092220

  1. ประสบการณ์/ผลงาน

ประสบการณ์และผลงานจะเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสามารถของศัลยแพทย์ตกแต่ง แพทย์ทีมีประสบการณ์สูงจะรู้และเข้าใจความต้องการของคนไข้ได้ง่าย เพราะการผ่าตัดเสริมหน้าอกมาเยอะ เพราะโครงสร้างพื้นฐานของหน้าอกของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ดั้งนั้นถ้าแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดทำหน้าอกมาเยอะจะผ่านเคสต่างๆมามาก ทำให้การวิเคราะห์ ต่างๆนั้น ง่ายขึ้น ดีขึ้น และสามารถทำการผ่าตัดได้อย่างชำนาญและรวดเร็ว บอบช้ำน้อย  โดยเราสามารถขอดูผลงานของแพทย์ได้จาก รีวิวเสริมหน้าอก หรือขอดูได้จากสถานพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับการปรึกษาได้

capture-20161212-092152

เมื่อจะต้องพิจารณาเลือกว่าจะต้อง เสริมหน้าอกที่ไหนดี อย่าลืมที่จะพิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เพื่อที่จะได้ทำหน้าอกอย่างสวยงาม ปลอดภัย ได้เพิ่มบุคลิกและความมั่นใจอย่างที่ท่านต้องการอย่างแท้จริง