จะเลือก เสริมหน้าอก เสริมนม ต้องทำอย่างไรบ้าง

จะเลือก เสริมหน้าอก เสริมนม ต้องทำอย่างไรบ้าง

เสริมนม ต้องทำอย่างไร
ในปัจจุบันการทำศัลยกรรม เสริมหน้าอก เสริมนม เป็นที่แพร่หลายของสาวสาวอย่างมากเนื่องจากการทำศัลยกรรม เสริมหน้าอก นั้นสามารถเพิ่มบุคลิกภาพที่ดูดีขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับสาวสาว เพิ่มมากขึ้นและทำให้ดูมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นมากด้วย แต่เนื่องจากในปัจจุบันการทำศัลยกรรมทำหน้าอกนั้นมีการสถานพยาบาลเปิดให้บริการกันเยอะมากๆจนทำให้สาวสาวนั้นมีความสับสนว่าควรจะเลือกทำศัลยกรรม เสริมหน้าอก เสริมนม ที่ไหนดีและต้องดูศึกษาข้อมูลอะไรบ้างก่อนจะทำการศัลยกรรม เสริมหน้าอก เสริมนม
การศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของการทำศัลยกรรม เสริมหน้าอก เสริมนม มีความจำเป็นมากๆเนื่องจากว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ซึ่งการผ่าตัดทำศัลยกรรม เสริมหน้าอก เสริมนม นอกจากจะต้องสวยแล้วยังต้องด้วย ทั้งความปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนการการทำศัลยกรรม เสริมหน้าอก เสริมนม จะต้องดูและศึกษาปัจจัยดังต่อไปนี้ถึงจะตัดสินใจในการทำศัลยกรรม เสริมหน้าอก เสริมนม

1) ต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งระดับนานาชาติและเป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งระดับนานาชาติและสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา โดยอาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์
https://find.plasticsurgery.org/?q=Thailand
http://www.isaps.org/find-a-surgeon/profile/3438/

ศัลยกรรมตกแต่ง-สหรัฐอเมริกา

ศัลยกรรมตกแต่ง-นายแพทย์ทนงศักดิ์

2) การผ่าตัดต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรงและมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผ่าตัดเท่านั้น โดยอาจารย์นายแพทย์ ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์
http://www.plasticsurgery.or.th/lst_name.php?parm1=ท

ศัลยแพทย์ตกแต่ง-เสริมหน้าอก

3) ต้องมีวิสัญญีแพทย์ คอยดูแลเรื่องการดมยาสลบเนื่องจากว่าการผ่าตัดเสริมหน้าอก เสริมนมนั้นโดยมาตรฐานการระงับความรู้สึกต้องทำภายใต้การระงับความรู้สึกโดยการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงที่สุดซึ่งปลอดภัยมากกว่าการฉีดยานอนหลับเพราะลดโอกาสการเกิดการขาดอากาศหายใจทั้งขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้มากและต้องทำภายใต้วิสัญญีแพทย์เท่านั้น โดยอาจารย์นายแพทย์ วที นาคะเกศ

4) ต้องมีอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจคอยดูแลความปลอดภัยของการผ่าตัดและ

การให้ยาทั้งหมดเนื่องจากว่าการผ่าตัดทำศัลยกรรม เสริมหน้าอก เสริมนม คนไข้จะต้องได้รับการประเมินสุขภาพทั่วไปตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจวินิจฉัยความแข็งแรงของระบบต่างๆในร่างกายเช่น ระบบโลหิต ระบบหายใจ ตลอดจนระบบหัวใจ และนอกจากนี้จะต้องมีการตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ก่อนการผ่าตัดซึ่งเป็นมาตรฐานของการผ่าตัดเสริมหน้าอก ถึงต้องเป็นอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจเท่านั้นเก่งจะประเมินสุขภาพก่อนการผ่าตัดศัลยกรรม เสริมหน้าอก เสริมนม โดย ซึ่งโรงพยาบาลเอเซียมีอาจารย์นายแพทย์ ฉัตรชัย จิรอดิศัย เป็นอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจ ที่คอยดูแลความปลอดภัยของการผ่าตัดและการให้ยาทั้งหมด

5) การผ่าตัดเสริมเต้าต้องทำในโรงพยาบาลเท่านั้นและต้องทำในโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับโลกJCI และโรงพยาบาลต้องได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนได้เท่านั้นจึงจะปลอดภัยได้มาตรฐาน http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Thailand

เสริมหน้าอก-ปลอดภัย JCI

 

6) ซิลิโคนที่ใช้ต้องได้รับมาตราฐาน US FDA และมาตรฐานองค์การอาหารและยาของประเทศไทย

ที่โรงพยาบาลเอเซียมีมาตรฐานที่ครบถ้วนทั้งหกข้อทั้งหมด จึงทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าการผ่าตัดเสริมหน้าอก เสริมนม ที่โรงพยาบาลเอเซียจะได้รับผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นที่พึ่งพอใจมากที่สุดและปลอดภัยมากที่สุดบนพื้นฐานที่ถูกต้องทางการแพทย์อย่างแน่นอน