เลาะฟิลเลอร์

เลาะฟิลเลอร์

ฟิลเลอร์ คือ สารเติมเต็มที่ใช้ฉีดเติมเสริมส่วนบกพร่องบนใบหน้าและร่างกาย โดยบริเวณที่นิยมฉีดฟิลเลอร์ คือ จมูก คาง ใต้ตา ปาก แก้ม หน้าฝาก หน้าอก เป็นต้น การฉีดฟิลเลอร์ค่อนข้างเป็นที่นิยมเพราะไม่ต้องผ่าตัด เจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องพักฟื้น เห็นผลในทันที แต่ด้วยวิธีการที่ง่ายจึงมักมีผู้แอบแฝง(หมอเถื่อน)ฉีดฟิลเลอร์ให้คนไข้โดยที่ตนไม่ได้จบมาทางนี้ ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการทำ และบางรายใช้ฟิลเลอร์ปลอม ทำให้เกิดอันตรายกับคนไข้

สาเหตุหลักๆที่ต้องเลาะฟิลเลอร์เนื่องจาก

  • ฉีดฟิลเลอร์แล้ว ห้อยย้อย บิดเบี้ยว บวม อักเสบ เน่า เนื่องจากใช้สารฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และหรือใช้กระบวนการที่ไม่ถูกวิธี ไม่ได้ทำในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดความผิดปกติดังกล่าว ซึ่งสาเหตุนี้จะเป็นสาเหตุต้นๆ ที่พบได้บ่อย
  • ฉีดฟิลเลอร์แล้วไม่สวย จึงต้องการทำศัลยกรรมแทน เพราะการศัลยกรรมให้รูปทรงที่ดีกว่า เช่น การศัลยกรรมเสริมจมูก การศัลยกรรมหน้าอก เป็นต้น แพทย์จะทำการผ่าตัดและขูดเอาฟิลเลอร์ออกให้หมดก่อนแล้วจึงเริ่มกระบวนเสริมแต่งบริเวณนั้นๆ
  • ไม่ชอบผลที่ได้จากการฉีดฟิลเลอร์และต้องการเอาออก แต่ฟิลเลอร์ที่ฉีดเป็นแบบถาวรไม่สามารถสลายตามธรรมชาติ จึงต้องทำการผ่าตัดเลาะฟิลเลอร์นั้นออก
  • อื่นๆ

ในบางเคสที่เป็นฟิลเลอร์แบบย่อยสลายได้ แพทย์อาจจะพิจารณาใช้วิธีการฉีดสลายฟิลเลอร์ก่อน ถ้าไม่หมดถึงจะทำการผ่าตัดเลาะฟิลเลอร์ออก หรือในบางเคสอาจไม่สามารถรอจนฟิลเลอร์สลายได้แพทย์ก็จะทำการผ่าตัดเพื่อเลาะออกให้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ถ้ามีปัญหาดังกล่าวสามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาได้ฟรีที่โรงพยาบาลเอเซีย

 

s__19595352 s__19595353 s__19595354