เลาะฟิลเลอร์ แก้ฟิลเลอร์ ขูดฟิลเลอร์ สลายฟิลเลอร์ แก้ไขฟิลเลอร์ อย่างปลอดภัย ที่โรงพยาบาลเอเซีย

เลาะฟิลเลอร์ แก้ฟิลเลอร์ ขูดฟิลเลอร์ สลายฟิลเลอร์ แก้ไขฟิลเลอร์ อย่างปลอดภัย ที่โรงพยาบาลเอเซีย

เลาะฟิลเลอร์-แก้ฟิลเลอร์
เลาะฟิลเลอร์ แก้ฟิลเลอร์ ขูดฟิลเลอร์ สลายฟิลเลอร์ แก้ไขฟิลเลอร์ เมื่อท่าน ต้องพบกับปัญหาอันเนื่องจากฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปที่ จมูก คาง หน้าผาก ร่องแก้ม หน้าอก หรือตำแหน่งอื่นใด ปัญหาที่เกิดขึ้น อาจจะเพราะฟิลเลอร์ไม่ได้มาตรฐาน ฟิลเลอร์เป็นก้อน ฟิลเลอร์เหลวไม่ได้รูปทรง สาระพันปัญหาเกี่ยวกับฟิลเลอร์
และบ่อยครั้งจะเป็นปัญหาฟิลเลอร์ใต้ผิวหนังนั้นไม่สม่ำเสมอสร้างเป็นความทุกข์ใจให้คนทำ เพราะบริเวณที่นิยมฉีดฟิลเลอร์ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณใบหน้า เมื่อเป็นปัญหา จึงเป็นจุดที่โดดเด่น เห็นได้ชัด
ปัญหาฟิลเลอร์ตะปุ่มตะป่ำ อาจจะเพราะจากสาเหตุวิธีการฉีดที่ไม่ถูกต้อง และหรือใช้สารฟิลเลอร์ที่ไม่ได้คุณภาพ
ส่งผลให้เกิดปัญหา ของความไม่สม่ำเสมอนั้น ทำให้ต้องพึ่งพาหมออีกครั้งเพื่อที่จะทำการเลาะฟิลเลอร์ แก้ไขฟิลเลอร์ ขูดฟิลเลอร์ ที่มีปัญหานั้นออก ก่อนที่จะก่อเป็นปัญหามากกว่านั้น ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจ

หากท่านได้รับการฉีดฟิลเลอร์ที่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่นั้นฟิลเลอร์จะสลายไปเองเมื่อผ่านไปได้ระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 6เดือน-2ปี  ขึ้นอยู่ชนิดของสารที่เลือกใช้  แต่ในกรณีที่ต้องเอาฟิลเลอร์ออกก่อนเพื่อเสริมซิลิโคน ก็อาจจะใช้วิธีฉีดสลายก่อนเสริมซิลิโคนได้ หากสลายไม่หมดก็ต้องใช้วิธีขูดฟิลเลอร์ หรือเลาะฟิลเลอร์ออก

ปัญหาส่วนใหญ่ของฟิลเลอร์นั้นเกิดมาจากความไม่รอบคอบ ไม่ละเอียด มากพอก่อนที่จะทำการฉีดฟิลเลอร์ เลือกสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ใช้สารฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านมาตรฐาน อย. ปัญหาจึงเกิดขึ้น การแก้ไขส่วนใหญ่ต้องใช้การผ่าตัดเพื่อเลาะฟิลเลอร์ ออกมาให้หมด เพราะถ้าไม่หมดอาจจะเกิดเป็นปัญหา เกิดอาการการเน่าเปื่อยขึ้นอีกได้ การเลือกสถานพยาบาลเพื่อที่จะทำการแก้ฟิลเลอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
ต้องเลือกที่ได้มาตรฐาน แพทย์มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้ใบหน้ากลับมาเป็นดังเดิมที่สุด รอยแผลเป็นน้อยสุด หาก เลือกโดยที่ไม่พิจารณาให้รอบคอบอีก คราวนี้ใบหน้าอาจ จะยิ่งพังกว่าเดิม

  • เลือกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่สะอาด ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ครบครัน และทันสมัย ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานสำคัญระดับโลก JCI(Joint Commission International Accreditation Standard standards for Hospital จากประเทศสหรัฐอเมริกา )
  • มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำสถานพยาบาล หรือ โรงพยาบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง ศัลยแพทย์ตกแต่ง วิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจโรงพยาบาล เภสัชกร และพยาบาลชำนาญการ
  • เลือกแพทย์ที่เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรงเท่านั้น
  • เลือกโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นสำคัญ
  • ใบหน้าที่สวยงามและเป็นธรรมชาติจึงจะกลับคืนมากใกล้เคียงเดิมมากที่สุด
  • เพราะใบหน้าเป็นสิ่งสำคัญ และโดดเด่นของบุคลิกภาพของเรา ให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงใดที่จะทำบนใบหน้าให้มาก เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจไม่คาดฝัน
  • เลือกสิ่งที่ดีที่สุดก่อนการศัลยกรรมทุกชนิด เน้นความปลอดภัย สวยงาม เป็นหลัก ราคาเป็นรอง

สำหรับโรงพยาบาลเอเชีย เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณะสุข ได้รับมาตรฐานสากล JCI มีศัลยแพทย์ตกแต่ง ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูง ท่านสามารถมั่นใจได้ในการแก้ไขปัญหาฟิลเลอร์