เกียรติยศและความภูมิใจของศัลยแพทย์ตกแต่งไทย

เกียรติยศและความภูมิใจของศัลยแพทย์ตกแต่งไทย

13 กันยายน

 

โรงพยาบาลเอเซียขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ตริตาภรณ์ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมเกียรติยศยิ่ง ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าอาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์ คณะผู้บริหาร และพนักงานโรงพยาบาลเอเซีย

14264984_1166331220105781_871279791098156909_n