ฮัมพ์(Hump) คืออะไร

แก้จมูก ลดฮัมพ์

การทำศัลยกรรมจมูก นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างเช่น เสริมจมูก ตัดปีกจมูก แต่งปลายจมูก แก้ไขจมูกเบี้ยว เป็นต้น แต่อีกอย่างหนึ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักมากนักนั่นก็คือ ตะไบฮัม(Hump) เพราะคนไทยส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยจะพบลักษณะนี้มากนัก ฮัมพ์ คือกระดูกที่นูนขึ้นมาบริเวณดั้งแนวสันกระดูก มีลักษณะนูนเป็นโหนกขึ้นมาไม่เป็นสโลป  ซึ่งจมูกฮัมพ์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับจมูกทุกๆ คน ซึ่งแต่จะมากหรือน้อยอยู่ที่กรรมพันธุ์ของแต่ละบุคคล

 

ฮัมพ์นั้นเกิดจาก กระดูกแข็งๆที่อยู่บริเวณจมูกยกตัวสูงขึ้นจึงส่งผลให้จมูกบริเวณกระดูกอ่อนที่อยู่บริเวณเชื่อมต่อกันนั้นยกตัวขึ้นตาม การเช็คว่าเช็คเรามีฮัมพ์หรือไม่ สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองดังนี้  สังเกตฮัมพ์ได้ด้วยการมองจากด้านข้าง และลองมองดูบริเวณสันจมูก ถ้าหากสันจมูกของเราไม่มีคลื่นนูนออกมาแสดงว่าคุณไม่มีปัญหาจมูกฮัมพ์ แต่ในขณะเดียวกันหากสันจมูกของคุณมีคลื่นหรือโหนกนูนสูงขึ้นมาจากสันจมูกแสดงว่าจมูกมีฮัมพ์ แต่หากมีเล็กน้อยก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขจมูก แต่ถ้าเป็นมากมองดูแล้วลักษณะคุ้มคล้ายจมูกแม่มด สามารถเข้ารับการทำศัลยกรรมแก้ไขรูปทรงจมูกได้ด้วยการ ตะไบฮัมพ์ เพื่อทำให้จมูกเข้ารูปสวยงามยิ่งขึ้น การลดฮัมพ์ หรือการตะไบจมูก การตะไบจมูกเพื่อลดฮัมพ์ คือเทคนิคแก้ไขรูปทรงจมูกและวิธีการ การลดโหนกลดความสูง ความโก่งของจมูก ซึ่งก่อนการทำศัลยกรรมเสริมจมูกโดยการตะไบฮัมพ์ออกก่อนเสริมจมูก ทางศัลยแพทย์ตกแต่งจะต้องทำการประเมินลักษณะของจมูกก่อนว่า หากต้องการที่จะให้จมูกสวย ให้ได้รูป และเหมาะสมกับบุคลิกของคนไข้นั้น ต้องพิจารณาว่าควรจะตะไบฮัมพ์ออกมากน้อยเพียงใด และควรจะทำเสริมเข้าไปอย่างไร

หากถามว่าทำไมต้องทำการลดฮัมพ์ เพราะนอกจากลดฮัมพ์เพื่อแก้ไขรูปทรงจมูกให้มีความสวยงามแล้ว การลดฮัมพ์ก่อนที่จะเสริมจมูกจะสามารถช่วยลดความแข็งกร้าวของใบหน้าได้