ศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตาบน ทำตาสองชั้นแบบกรีด

ศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตาบน ทำตาสองชั้นแบบกรีด เปิดหัวตา และหางตา

การศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตาบน เป็นการผ่าตัดเพื่อการตกแต่งเปลือกตาด้านบน เพื่อทำตาสองชั้น เพื่อทำการเปิดหัวตา และหางตา เพื่อการแก้ไขเปลือกตาบนให้มีตาสองชั้นและหัวตาและหางตามีความคมชัด เด่นขึ้น และดูดวงตากว้างขึ้น มีเสน่ห์มากขึ้น

การศัลยกรรมเปลือกตาบนเป็นที่นิยมมากขึ้น มีคนไข้มาปรึกษาเพื่อทำการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบน ทำตา2ชั้น เปิดหัวตา และหางตา ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

โดยการผ่าตัดเปลือกตาบนนั้นจะต้องคำนึงถึงลักษณะรูปแบบตา หนังตาและหัวมุมของตาทั้งสองข้าง โดยความต้องการของคนไข้ และอายุของคนไข้จะเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจตลอดจนถึงทักษะความสามารถเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ตกแต่งก็จะมีส่วนในการเลือกพิจารณาในการใช้เทคนิคในการผ่าตัดอย่างเหมาะสมรวมถึงขนาดบาดแผลของการลงมีดด้วย

เทคนิคการกรีดตาตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐาน ที่มีการลงมีดผ่าตัดยาวตลอดตั้งแต่หัวตาไปถึงหางตาจึงทำให้เกิดช่องทางผ่าตัดมีขนาดใหญ่พอที่สามารถเห็นรูปทรงของเนื้อเยื่อเปลือกตาได้ทั่วถึง และเปิดหัวตาและหางตาในเวลาเดียวกันจึงสามารถที่จะแก้ไขความผิดปกติได้ทุกรูปแบบของเปลือกตา อีกทั้งยังสามารถตกแต่งทำการตัดเลาะไขมันในตาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถจะเติมหรือทำให้ได้รูปตาสองชั้นที่คมชัดสวยงาม นอกจากนั้นยังสามารถตกแต่งในส่วนของกล้ามเนื้อของตาในเวลาเดียวกันได้ด้วย เทคนิคนี้จึงเป็นเทคนิคพื้นฐานที่มีจะประโยชน์มากในกรณีที่คนไข้มีอายุมาก มีความหย่อนคล้ายของผิวหนังที่เปลือกตามาก มีไขมันในตามาก ตลอดจนมีความผิดปกติของลักษณะเปลือกตาร่วมด้วย

ในปัจจุบันนี้ มีเทคนิคต่างๆมากมายทางการแพทย์ที่ถูกนำประยุกต์เพิ่มมากขึ้น จากเทคนิคพื้นฐานดังนั้นหากท่านมีความประสงค์ต้องการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบน ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา และหางตาเพื่อให้มีตาสองชั้นที่สวยงามจึงควรปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์ความชำนาญในการผ่าตัดตกแต่งทำตาสองชั้น

https://find.plasticsurgery.org/?q=Thailand

http://www.isaps.org/find-a-surgeon/profile/3438/

http://www.plasticsurgery.or.th/lst_name.php?parm1=ท

และควรทำในโรงพยาบาลที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเช่น JCI  http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Thailand

การคำนึงสิ่งเหล่านี้ จึงจะทำให้ท่านได้ผลลัพธ์การทำตาออกมาที่สวยไร้ความกังวลและปลอดภัยในการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบน ทำตาสองชั้นแบบกรีดได้ผลเป็นอย่างดีเยี่ยม

ตาสองชั้นแบบกรีด

เพราะโรงพยาบาลเอเชียเราต้องการให้คนไข้นั้นได้รับความพึงพอใจ และปลอดภัยทุกขั้นตอนของการผ่าตัด และท่านสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยดังมาตรฐานที่เราได้รับ