พิธีปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งการกุศล ครั้งที่2

พิธีปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งการกุศล ครั้งที่2

โรงพยาบาลเอเซีย ดำเนินการทำพิธีปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งการกุศลครั้งที่ 2 โครงการเพื่อแก้ไขความผิดปกติแต่กำเนิดหรือภายหลังได้รับอุบัติเหตุ โดยมูลนิธิโรงพยาบาลเอเซีย
โรงพยาบาลเอเซียได้มีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการให้และมีความสุขจึงได้จัดทำโครงการ CSR ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งการกุศลมูลค่า 1 ล้านบาท โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่าย โดยโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ท่านและได้รับการผ่าตัด มีการตรวจร่างกายก่อนทำการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว โดยทีมศัลยแพทย์ตกแต่งระดับนานาชาติ วิสัญญีแพทย์ และอายุรแพทย์หัวใจของโรงพยาบาลเอเซีย

ศัลยกรรมตกแต่งการกุศล

ศัลยกรรมตกแต่ง-CSR

สนใจติดต่อได้ทาง 02-199-9999
Line : @asiahospital หรือ @asiacosmetic

สรรค์งามดั่งหมาย ปลอดภัยมาตรฐาน
เชี่ยวชาญ ชำนาญ ตรงกาล ตรงใจ