ลดโหนกแก้ม ราคาเท่าไหร่

ลดโหนกแก้มราคาเท่าไหร่

ลดโหนกแก้ม-ราคาเท่าไหร่

“ลดโหนกแก้ม ราคาเท่าไหร่?” นอกจากความกังวลใจ เรื่องความเจ็บปวด ความปลอดภัย ในการศัลยกรรมลดโหนกแก้ม ยุบหรือทุบโหนกแก้มแล้ว สิ่งหนึ่ง ที่คนไข้หรือผู้ที่ต้องการจะผ่าตัดลดโหนกแก้มต้องการทราบ นั่นก็คือ ลดโหนกแก้มแพงไหม ราคาประมาณเท่าไหร่ เพื่อจะได้ประเมินสภาพค่าใช้จ่ายของตัวเองได้ว่า จะมีเงินพอไหม หรือจะต้องเริ่มเก็บเงินเพื่อการผ่าตัดศัลยกรรมเดือนละเท่าไหร่จึงจะพอสำหรับการผ่าตัด

สำหรับโรงพยาบาลศัลยกรรมเอเซีย นั้นดำเนินการผ่าตัดโหนกแก้ม โดยทีมศัลยแพทย์ตกแต่ง วิสัญญีแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจโรงพยาบาลเอเซีย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก JCI ราคาเริ่มต้นในการผ่าตัดลดโหนกแก้มอยู่ที่ ประมาณ 63,000 บาท ราคาในการผ่าตัดนั้นจะบอกที่ขั้นต่ำไว้ เพราะในแต่ละบุคคลนั้นจะลักษณะของกระดูกโหนกที่แตกต่างกันออกไปมีความยากง่ายที่แตกต่างกันไป เคสยากต้องใช้วิธีการและขั้นตอนที่มากขึ้น ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดมากขึ้น ต้องใช้วัสดุในทางการแพทย์ที่มากขึ้น ราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้น

การศัลยกรรมลดโหนกแก้มเป็นเป็นการศัลยกรรมบนใบหน้าที่มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าการผ่าตัดใบหน้าอื่นๆ เช่น การเสริมจมูก การทำตาสองชั้น เป็นต้น  ดังนั้นการจึงมีราคาค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับการศัลยกรรมเหล่านั้น และเนื่องจากเป็นผ่าตัดที่สลับซับซ้อน จึงจำเป็นที่จะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น และเพื่อผ่าตัดที่สำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น การผ่าตัด โดยศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการผ่าตัดลดโหนกแก้มเท่านั้น เพราะความปลอด และความสวยงามของผลลัพธ์นั้น มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าราคาในการผ่าตัดเช่นกัน

สิ่งสำคัญในการผ่าตัดกระดูกโหนกแก้มที่จะต้องพิจารณา นอกเหนือจากราคา มีดังนี้

1) แพทย์ผ่าตัดต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น และควรเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งระดับนานาชาติ เป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทย และสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา โดยต้องสามารถตรวจสอบประวัติได้ โรงพยาบาลเอเซียนำโดยอาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์
https://find.plasticsurgery.org/?q=Thailand
http://www.isaps.org/find-a-surgeon/profile/3438/

2) การผ่าตัดโหนกลดแก้มต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรงและมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผ่าตัดเท่านั้น โรงพยาบาลเอเซียนำโดยอาจารย์นายแพทย์ ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์
http://www.plasticsurgery.or.th/lst_name.php?parm1=ท

3) การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดหรือการดมยาสลบซึ่งท่านจะได้รับคำแนะนำจากวิสัญญีแพทย์ การผ่าตัดยุบโหนกแก้ม ทุบโหนกแก้มแบบระงับความรู้สึกโดยมาตรฐานการระงับความรู้สึกต้องทำภายใต้การระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและลดโอกาสการเกิดการขาดอากาศหายใจทั้งขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้มาก โรงพยาบาลเอเซียนำโดยอาจารย์นายแพทย์ วที นาคะเกศ

4) มีอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจเป็นคนตรวจประเมินสภาพร่างกาย ก่อนการผ่าตัดทุกครั้งและดูแลในเเรื่องของการให้ยาต่างๆทั้งหมด โดยโรงพยาบาลเอเซียนำอาจารย์นายแพทย์ ฉัตรชัย จิรอดิศัย

5) ต้องทำในโรงพยาบาลเท่านั้นและต้องทำในโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับโลกJCI และโรงพยาบาลต้องได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนได้เท่านั้นจึงจะปลอดภัยได้มาตรฐาน

http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Thailand

 

เพราะการผ่าตัดลดโหนกแก้ม เป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ่การพิจารที่ความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และพิจารณา ลดโหนกแก้ม ราคาเท่าไหร่ เป็นอันดับถัดไป จึงจะทำให้ใบหน้าของท่านสวยงามอย่างปลอดภัยค่ะ