ลดโหนกแก้ม อย่างไรให้ปลอดภัย

ลดโหนกแก้ม อย่างไรให้ปลอดภัย

ยุบโหนก อย่างปลอดภัย

ลดโหนกแก้ม ศัลยกรรมผ่าตัดลดโหนกแก้มเป็น การผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ่ คนไข้มักมีความกังวลใจในการผ่าตัดรวมถึงกลัวความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด การผ่าตัดยุบโหนกแก้มเพื่อความปลอดภัยต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้

มีทีมศัลยแพทย์ตกแต่ง วิสัญญีแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจประจำโรงพยาบาล  โรงพยาบาลได้มาตรฐานระดับโลก JCI

1) ต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งระดับนานาชาติและเป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งระดับนานาชาติและสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลเอเซียโดยอาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์
https://find.plasticsurgery.org/?q=Thailand
http://www.isaps.org/find-a-surgeon/profile/3438/

2) การผ่าตัดต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรงซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผ่าตัดเท่านั้น โรงพยาบาลเอเชีย โดยอาจารย์นายแพทย์ ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์
http://www.plasticsurgery.or.th/lst_name.php?parm1=ท

3) การดมยาสลบต้องทำโดยวิสัญญีแพทย์ การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดหรือการดมยาสลบซึ่งท่านจะได้รับคำแนะนำจากวิสัญญีแพทย์การผ่าตัดลดโหนกแก้ม ทุบโหนกแก้มแบบระงับความรู้สึกโดยมาตรฐานการระงับความรู้สึกต้องทำภายใต้การระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขั้นสูงสุดและลดโอกาสการเกิดการขาดอากาศหายใจทั้งขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัดได้มาก โรงพยาบาลเอเซียโดยอาจารย์นายแพทย์ วที นาคะเกศ

4) มีอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจเป็นคนตรวจประเมินก่อนการผ่าตัดทุกครั้งและดูแลเรื่องการให้ยาทั้งหมด โรงพยาบาลเอเชีย โดย อาจารย์นายแพทย์ ฉัตรชัย จิรอดิศัย

5) ต้องทำในโรงพยาบาลเท่านั้นและต้องเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับโลกJCI และโรงพยาบาลนั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนได้เท่านั้นจึงจะปลอดภัยได้ต่อคนไข้ซึ่งโรงพยาบาลเอมาตรฐาน

http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Thailand

การผ่าตัดยุบโหนกแก้ม (ทุบโหนกแก้ม) นั้นหากว่าพื้นฐานของกระดูกที่โหนกแก้ม ไม่ใหญ่มากนักสามารถทำโดยมีแผลผ่าตัดในช่องปากเท่านั้นแต่หากกระดูกโหนกแก้มมีขนาดใหญ่มากจำเป็นจะต้องมีบาดแผลสองแห่งคือในช่องปากขนาดประมาณ 2 เซนติเมตรและแผลที่จอนผมขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร บาดแผลทั้งสองตำแหน่งหลังผ่าตัดมักมองเห็นร่องรอยการผ่าตัดได้ยาก

ระยะเวลาการผ่าตัด การผ่าตัดใช้ระยะเวลาผ่าตัดประมาณ 30 -40 นาทีทำการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรงเท่านั้นและมีความเชี่ยวชาญทางด้านกระดูกใบหน้าโดยตรง และการผ่าตัดต้องทำในโรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก JCI มีวิสัญญีแพทย์ดูแลและควบคุมการระงับความรู้สึกและใช้เลื่อยอัตโนมัติที่มาตรฐานสากลในการตัดแต่งกระดูกใบหน้า

ระยะเวลาพักฟื้น นั้นเวลาโดยเฉลี่ยจะบวมมากหลังผ่าตัดประมาณ5 ถึง 10 วัน หรือในบางรายอาจจะไม่บวมเลยหรืออาจจะปวดน้อยมากส่วนบางรายอาจต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นนานกว่านี้