ผู้ชายกับการเสริมคาง

ผู้ชายกับการเสริมคาง

คำถาม การทำหน้าเรียวด้วยการเสริมคาง ในผู้ชายจะมีวิธีการ ขั้นตอน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แตกต่างจากของผู้หญิงหรือไม่

คำตอบ สำหรับการศัลยกรรมผ่าตัดเสริมคางในผู้ชายมีความแตกต่างจากผู้หญิงโดยเฉพาะในส่วนเรื่องของรูปทรงและสัดส่วนของใบหน้า ดังนั้นการเสริมคางในผู้ชายเพื่อความงามเพื่อความสมส่วนของใบหน้าต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังนี้
– ความชอบและความต้องการของคนไข้หรือรูปร่างใบหน้าบริเวณคางที่คนไข้ต้องการ ว่าต้องการมีความเรียวเล็กหรือป้านกว้างมากน้อยเพียงไหน
– เลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมกับคนไข้ว่าควรใช้เทคนิคใดและมีข้อดีขอเสียอย่างไรบ้างในแต่ละเทคนิค โดยมีเทคนิคใหม่ๆ 2 เทคนิค คือ การเสริมคาง โดยใช้วัสดุเทียม เช่น ซิลิโคน และวิธีการจัดตกแต่งคางด้วยการยืดกระดูกข้างออกและยึดการยึดด้วยโลหะ โดยที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเอเชียมีให้บริการทั้ง 2 เทคนิคนี้ค่ะ

คนไข้ชายที่มีสิ่งที่ต้องประเมินความแตกต่างจากคนไข้หญิงโดยเฉพาะในเรื่องสัดส่วนของใบหน้าที่แสดงความเป็นชาย
เมื่อท่านผู้ชายต้องการผ่าตัดเสริมคางจึงควรปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเสริมคางผู้ชายตลอดจนต้องทำการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานระดับโลกอย่าง JCI เช่นที่โรงพยาบาลเอเซียจะทำให้ท่านมั่นใจในผลของการผ่าตัดและความปลอดภัยมากขึ้น

เพราะโครงสร้างใบหน้าของแต่ละบุคคลนั้นต่างกัน  ยิ่งโครงสร้างใบหน้าของผู้ชายและผู้หญิงด้วยแล้ว ยิ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก ความสวยงามของรูปหน้า ที่สวยงามในเพศชายและเพศหญิงจึงต่างกัน ดังนั้นการได้รับการผ่าตัดเสริมคางจากศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการเสริมคางเพศชาย ย่อมทำให้ท่านได้รับความพึงพอใจในผลการผ่าตัดศัยกรรมมากยิ่งขึ้น