ทีมแพทย์

ทีมแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย

ทีมศัลยแพทย์ตกแต่ง วิสัญญีแพทย์ และอายุรแพทย์หัวใจ ประจำโรงพยาบาลเอซีย

1)ศัลยแพทย์ตกแต่งระดับนานาชาติและเป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งระดับนานาชาติและสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา อาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์ เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรงและมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผ่าตัดตกแต่ง

https://find.plasticsurgery.org/?q=Thailand

http://www.isaps.org/find-a-surgeon/profile/3438/

http://www.plasticsurgery.or.th/lst_name.php?parm1=

2) วิสัญญีแพทย์ คอยดูแลเรื่องการดมยาสลบเนื่องจากว่าการผ่าตัดบางอย่าง ที่เป็นการผ่าตัดใหญ่ เช่น เสริมหน้าอก นั้นโดยมาตรฐานการระงับความรู้สึกต้องทำภายใต้การระงับความรู้สึกโดยการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงที่สุดซึ่งปลอดภัยมากกว่าการฉีดยานอนหลับเพราะลดโอกาสการเกิดการขาดอากาศหายใจทั้งขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้มากและต้องทำภายใต้วิสัญญีแพทย์เท่านั้น โดยอาจารย์นายแพทย์ วที นาคะเกศ

 

3) อายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจ คอยดูแลความปลอดภัยของการผ่าตัดและการให้ยาทั้งหมดเนื่องจากว่าการผ่าตัดทำศัลยกรรม ยิ่งเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ่ อย่างเช่น เสริมหน้าอก เสริมนม คนไข้จะต้องได้รับการประเมินสุขภาพทั่วไปตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจวินิจฉัยความแข็งแรงของระบบต่างๆในร่างกายเช่น ระบบโลหิต ระบบหายใจ ตลอดจนระบบหัวใจ และนอกจากนี้จะต้องมีการตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ก่อนการผ่าตัดซึ่งเป็นมาตรฐานของการผ่าตัดเสริมหน้าอก ถึงต้องเป็นอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจเท่านั้นที่จะประเมินสุขภาพก่อนการผ่าตัดศัลยกรรม เสริมหน้าอก โดย ซึ่งโรงพยาบาลเอเซียมีอาจารย์นายแพทย์ ฉัตรชัย จิรอดิศัย เป็นอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจ ที่คอยดูแลความปลอดภัยของการผ่าตัดและการให้ยาทั้งหมด