ทำตาสองชั้นอันตรายต่อดวงตาหรือไม่?

ทำตาสองชั้นอันตรายต่อดวงตาหรือไม่?

คำถาม ทำตาสองชั้นอันตรายต่อดวงตาหรือไม่ ขั้นตอนการผ่าตัดจะมีอันตรายต่อดวงตาหรือป่าว

คำตอบ การผ่าตัดตาสองชั้นนั้นเป็นการผ่าตัดเล็ก ที่กระทำที่เปลือกตาบน หากทำโดยศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรง ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ อย่างดีเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการผ่าตัดตาสองชั้น ท่านสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยค่ะ เพราะดวงตาคือสิ่งสำคัญ การจะทำอะไรใกล้กับดวงตา จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไข้มักมีความกังวลใจมาก หากท่านเลือกโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานทำการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงท่านจะมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย และได้ชั้นตาสองชั้นที่สวยงาม เพราะหากทำมาแล้วได้ตาสองชั้นที่ไม่สวยงาม ต้องแก้ไขตาสองชั้นอีกครั้ง นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายและความกังวลใจที่มากขึ้น ดังนั้นขั้นตอนสำคัญคือการเลือกโรงพยาบาลและศัลยแพทย์ตกแต่งค่ะ

capture-20161212-140618