ทำจมูก แล้วไม่สวย แก้ไขจมูก อย่างไรดี?

คำถาม ทำจมูก แล้วไม่สวย แก้ไขจมูก อย่างไรดี? แบบเปิดหรือแบบปิด?

ทำจมูกมาแต่ไม่สวยอยากที่จะแก้จมูก เคยได้ยินเรื่องเทคนิคการผ่าตัดแบบเปิดและแบบปิดมาบ้าง อยากทราบว่าถ้าเป็นกรณีแก้ไขจมูกจะต้องใช้วิธีใดค่ะ

 

คำตอบ การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกนั้นเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางมากในปัจจุบันนี้  เมื่อมีการเสริมเยอะอย่างกว้างขวาง  สิ่งหนึ่งที่มักเยอะตามไปด้วยนั่นคือ การแก้ไขจมูก เพราะทำมาแล้วไม่สวยหรือทำมาแล้วเกิดความผิดพลาดต่าง ซึ่งในที่นี้ไม่ขอกล่าวถึง สำหรับเรื่องเทคนิคการผ่าตัดเสริมจมูกอาจมีวิธีแบ่งได้หลายแบบ  เช่นการแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการเสริมจมูกหรืออาจแบ่งตามเปิดแผลผ่าตัด    ซึ่งในที่นี้จะอธิบายเกี่ยวกับการแบ่งแบบช่องทางการผ่าตัดเสริมจมูกเป็นหลัก
1.การผ่าตัดเทคนิคแบบเปิด แผลผ่าตัดจะมีขนาดใหญ่  โดยเปิดจากรูจมูกด้านข้างซ้ายตัดผ่านแกนจมูกและเปิดถึงรูจมูกข้างขวา  ซึ่งทำเกิดช่องทางการผ่าตัดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐานใช้สำหรับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนค่อนมากเช่น ในกรณีการผ่าตัดแก้ไขผู้มีความพิการของจมูกตั้งแต่กำเนิด การผ่าตัดแก้ไขจมูกความบกพร่องของรูปทรงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอย่างรุนแรง เป็นต้น จะเห็นได้ว่าช่องทางเปิดของการผ่าตัดเสริมจมูกขนาดใหญ่  ก็จะทำให้สามารถผ่าตัดเสริมจมูกได้สะดวกขึ้นจริง  แต่ในทางกลับกันนั้นเนื่องจากจมูกเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนมีทั้งส่วนที่สะอาดและสกปรก มีทั้งส่วนที่อ่อนนุ่มและแข็ง มีทั้งส่วนที่ผ่าตัดแก้ไขได้และไม่ได้ ดังนั้นเมื่อมีการเปิดช่องทางผ่าตัดเสริมจมูกขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่ตลอดแนวของจมูก การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  ประสบการณ์ของศัลยแพทย์ตกแต่งในการผ่าตัดเสริมจมูกแบบนี้จึงมีความสำคัญมากเพราะโดยพื้นฐานของเทคนิคนี้จะทำลายโครงสร้างของจมูกอย่างมากดังนั้นเมื่อมีการผ่าตัดต้องทำให้จมูกกลับคืนสภาพหรือดีขึ้นจึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการผ่าตัดเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันการเรียนรู้การผ่าตัดแก้ไขจมูกแบบเปิดศัลยแพทย์ตกแต่ง มักได้รับการฝึกฝนโดยการผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่เพื่อให้ได้มีความเข้าใจในลักษณะกายวิภาคที่มากขึ้น

อย่างไรก็ตามความจำเป็นของการผ่าตัดโดยวิธีแบบเปิดแผลใหญ่ขนาดใหญ่ในการผ่าตัดเสริมจมูกหรือเสริมความงามของจมูกตลอดจนแก้ไขจมูกไม่มีความจำเป็นต้องทำทุกกรณี อีกทั้งกรณีเพื่อความงามนั้นมีความจำเป็นน้อยมาก

 

2 วิธีแบบปิด เป็นเทคนิคที่มีการเปิดแผลจากในช่องจมูก ซ่อนรอยแผลภายในช่องจมูก ซึ่งมีมานานมากกว่า 50 ปีในประเทศไทย สำหรับการผ่าตัดเสริมจมูก และเป็นที่นิยมของคนไข้และศัลยแพทย์ตกแต่งในการผ่าตัดแก้ไขจมูกเพราะมีความปลอดภัยสูงและมีผลข้างเคียงน้อย อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันความต้องการในการผ่าตัดเสริมจมูกนั้นซับซ้อนมากขึ้นบางครั้งเทคนิคปิดนั้น ไม่สามารถที่จะทำได้ทุกกรณี อาจจะจำเป็นต้องใช้เทคนิคโอเปิดจึงจะทำได้

 

การจะแก้ไขจมูกด้วยวิธีใดนั้น ท่านจำเป็นที่จะต้องเข้าปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์ด้านการแก้จมูก เพื่อให้แพทย์ได้ทำการประเมินสภาพจมูกของท่านและร่วมกันพิจารณาเลือกช่องทางการรักษาแบบเปิดหรือปิดเพราะศัลยแพทย์ตกแต่งนั้นจะรู้ว่าในกรณีของท่านนั้นจำเป็นต้องใช้เทคนิคแบบใด เพื่อให้เหมาะสมกับการผ่าตัดครั้งนั้น