ถ้ามีโรคประจำตัวสามารถที่จะทำศัลยกรรมได้หรือไม่

ถ้ามีโรคประจำตัวสามารถที่จะทำศัลยกรรมได้หรือไม่

คำถาม ถ้ามีโรคประจำตัวสามารถที่จะทำศัลยกรรมได้หรือไม่

คำตอบ ก่อนการศัลยกรรมทุกครั้งนั้นจะต้องมีการซักประวัติคนไข้อย่างละเอียด ทั้งเรื่องของการแพ้ยาและโรคประจำตัว เพราะโรคประจำตัวบางอย่างนั้นจะมีอุปสรรคต่อการผ่าตัด กล่าวคือในผู้ที่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวกับระบบการหยุดเลือด  ทำให้เลือดออกมากผิดปกติ หรือเลือดหยุดยาก หรือในกรณีโรคที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น เบาหวาน โรคไต จะให้เสี่ยงต่อการเกิดแผลหายยาก เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ซึ่งต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อให้การป้องกันเป็นพิเศษมากกว่าในรายทั่วๆไป และควรจะมีการควบคุมอาการให้อยู่ในภาวะปกติก่อนถึงจะสามารถเข้ารับการศัลยกรรมตกแต่งและต้องอยู่ในการแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด