จะแปลงเพศจากชายเป็นหญิงได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

คำถาม จะแปลงเพศจากชายเป็นหญิงได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

คำตอบ การแปลงเพศจากชายเป็นหญิง ใช่ว่าจะเปลี่ยนได้ทันทีอย่างที่ใจสั่ง โดยคนที่จะแปลงเพศจากชายเป็นหญิงได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ต้องเคยใช้ชีวิตแบบผู้หญิงมาไม่น้อยมากว่า 2 ปี และมีความรู้สึกเป็นผู้หญิงมานานแล้วเป็นเวลานาน
  • ได้ผ่านการประเมินสภาวะทางด้านจิตใจและได้รับใบรับรองจากจิตแพทย์ ว่าอยู่ภาวะที่ปกติที่จะสามารถทำการผ่าตัดแปลงเพศได้
  • ต้องได้รับฮอร์โมนเพศหญิงมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ผู้ที่จะผ่าตัดแปลงเพศต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าอายุไม่ถึง  ต้องให้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยถูกต้องตามกฎหมายอนุญาต จึงจะผ่าตัดแปลงเพศได้
  • มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นรังเกียจอวัยวะเพศของตนเอง คิดว่าเป็นส่วนเกิน ไม่อยากมี
  • จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถที่จะทำการผ่าตัดใหญ่ได้ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัดแปลงเพศ