ขั้นตอนเสริมหน้าอก

ขั้นตอนการเสริมหน้าอก

ขั้นตอนเสริมหน้าอก-001

การเข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอกกับทางโรงพยาบาลเอเชีย นั้นท่านจะได้รับคำปรึกษา และได้รับผ่าตัดที่ปลอดภัย ทุกขั้นตอน ด้วยมาตรฐานระดับสากล JCI ที่ช่วยให้ท่านมั่นใจในทุกขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับท่าน หากท่านต้องการทราบรายละเอียดต่างๆว่าท่านต้องการทำอะไรบ้าง อยากเสริมหน้าอกขนาดเท่าไหร่ วัสดุชนิดไหน ให้ท่านสามารถสอบถาม กับทางโรงพยาบาลได้ค่ะ

สำหรับขั้นตอนในวันผ่าตัดเสริมหน้าอกนั้นศัลแพทย์ตกแต่งจะดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนเสริมหน้าอก-002

1.วัดขนาดหน้าอกก่อนการผ่าตัด

ศัลยแพทย์ตกแต่งจะทำการวัดขนาดหน้าอกอย่างละเอียดก่อนการเสริม และพูดคุยบอกเล่าอธิบาย ถึงลักษณะและขนาดหน้าอก ของคนไข้ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนเสริมหน้าอก-003

2.คิดคำนวณมาร์คจุด

จากนั้นศัลยแพทย์ตกแต่ง จะคำนวณ ขนาด และตำแหน่ง แล้วมาร์คจุด เพื่อเป็นแนวทางในขั้นตอนของการผ่าตัด  ซึ่งการมาร์คตำแหน่งนี้ก็จะเป็นการใช้เทคนิคที่แตกต่างกันในศัลยแพทย์แต่ละท่าน และการมาร์คนี้ยังแตกต่างกันไปตามตำแหน่งทำการเปิดแผลผ่าตัดด้วย

ขั้นตอนเสริมหน้าอก-004

3.จากนั้นขึ้นเตียงเตรียมทำการผ่าตัด

พยาบาลจะพาท่านนขึ้นเตียง เพื่อเตรียมตัวรอการผ่าตัด

ขั้นตอนเสริมหน้าอก-005

4.วางยาสลบ

จะมีการวางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์  โดยทางวิสัญญีจะมีการพูดคุยและอธิบายถึงขั้นตอนในวางยาสลบ อาการก่อนและหลังวางยาสลบ

ขั้นตอนเสริมหน้าอก-006

5.จากนั้นแพทย์จะทำความสะอาดบริเวณโดยรอบที่จะทำการผ่าตัด

ศัลยแพทย์ตกแต่งจะทำความสะอาดรอบๆบริเวณที่จะทำการผ่าตัด ตามที่ได้ตกลงไว้กับคนไข้ว่าจะเปิดแผลผ่าตัดบริเวณใด ใต้ราวนม  รอบปานนม หรือใต้รักแร้ ก่อนลงมือทำการผ่าตัด

ขั้นตอนเสริมหน้าอก-007

6.แพทย์จะทำการเปิดแผลใส่ซิลิโคน

ศัลยแพทย์ตกแต่งจะทำการเปิดแผลเพื่อเปิดช่องสำหรับใส่ซิลิโคน ซึ่งขนาดของแผลจะเล็กหรือใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของซิลิโคน ตำแหน่งของการเปิดแผลผ่าตัด และเทคนิคความชำนาญของศัลยแพทย์ตกแต่งแต่ละท่าน

ขั้นตอนเสริมหน้าอก-008

7.เย็บปิดแผล

เมื่อใส่ซิลิโคนและจัดวางซิลิโคนในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเย็บปิดแผลเป้นอันจบขั้นตอนของการผ่าตัด

 

หลังจากจบการผ่าตัด พยาบาลจะนำท่านไปยังห้องพักฟื้น เพื่อดูอาการหลังการผ่าตัด 2-4 ชม. ก็กลับบ้านได้ หรือบางท่านอาจจะต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลแล้วแต่กรณี หรือการตกลงก่อนการผ่าตัด เพราะบางท่านอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางกลับ หรือเพื่อต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาล