กิตติกรรมประกาศ งานประชุมวิชาการ

กิตติกรรมประกาศ งานประชุมวิชาการ

“International Conference on Plastic and Aesthetic Surgery 2016”ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ.2559 มีผู้บรรยายรับเชิญหลัก (keynote Speaker) จำนวน 4 ท่าน ,ผู้บรรยายสามัญทั้งหมด 40 ท่านและมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 ท่านจากทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เยอรมนี, สวิสเซอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และไทย การประชุมได้จัดขึ้นอย่างยอดเยี่ยมและสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

ทางคณะกรรมการผู้จัดงานประชุมขอแสดงกิตติกรรมประกาศแด่ อาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์ หนึ่งในผู้บรรยายรับเชิญหลักที่ได้แสดงการบรรยายอันทรงคุณค่าในหัวข้อ เรื่อง “เทคนิคการผ่าตัดยุบโหนกแก้มชนิดบาดเจ็บน้อย” ในครั้งนี้ด้วย

 

14040044_1132759500129620_1484479056499742124_n