การผ่าตัดเสริมคางให้หน้าดูวีเชฟ

การผ่าตัดเสริมคางให้หน้าดูวีเชฟ

สำหรับการผ่าตัดเสริมคางปัจจุบันนิยมเริ่มทำกันมากขึ้นเนื่องจากว่าการเสริมคางสามารถจะทำให้เปลี่ยนรูปร่างใบหน้าให้สวยเรียว แก้ไขคางแล้วจะทำให้หน้าดูยาวขึ้นและดูวีเชฟ(V-Shape)ได้ดีขึ้น

ผ่าตัดเสริมคาง-หน้าวีเชฟ

การผ่าตัดเสริมคางมีหลายรูปแบบเช่นการผ่าตัดทำคางแบบแผลใน การผ่าตัดเสริมคางแบบแผลนอก หรือการผ่าตัดเสริมคางแบบครั้งใหญ่ (ซึ่งนิยมในเพศชาย)

การผ่าตัดเสริมคางที่ให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดและออกมาสวยที่สุดบนพื้นฐานของการแพทย์และรูปลักษณะของใบหน้าจะต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบและการผ่าตัดต้องทำโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการเสริมคางมาในระดับหนึ่ง และต้องทำในโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับโลก JCI จึงจะออกมาได้ทั้งสวยและปลอดภัยปราศจากผลแทรกซ้อนทางการแพทย์

การผ่าตัดศัลยกรรมจะต้องมี 5ต้อง ดังนี้ เพื่อทำให้การแก้ไขคางออกมาสวยหน้าเรียวและยาวขึ้นสวยขึ้นดูเป็นธรรมชาติและปลอดภัย

1) ต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งระดับนานาชาติและเป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งระดับนานาชาติและสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา โดยอาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์ 

https://find.plasticsurgery.org/?q=Thailand

http://www.isaps.org/find-a-surgeon/profile/3438/

 2) ต้องทำการผ่าตัดด้วยเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรงและมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผ่าตัดเท่านั้น โดยอาจารย์นายแพทย์ ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์

http://www.plasticsurgery.or.th/lst_name.php?parm1=ท

3) ต้องทำการผ่าตัดในโรงพยาบาลเท่านั้นและต้องทำในโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับโลกJCI และโรงพยาบาลต้องได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนได้เท่านั้นจึงจะปลอดภัยได้มาตรฐาน

http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Thailand

4) ต้องมีวิสัญญีแพทย์ คอยดูแลเรื่องการให้ยาสลบและยานอนหลับเนื่องจากว่าการผ่าตัดเสริมคาง คนไข้บางท่านมีอาการกลัวดังนั้นวิสัญญีแพทย์สามารถจะขอบหายให้ยานอนหลับและยาสลบในระหว่างการผ่าตัดได้และทำให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องทางการแพทย์และถูกกฎหมาย

5) ต้องมีอายุรแพทย์หัวใจคอยดูแลความปลอดภัยของการผ่าตัดและการให้ยาทั้งหมดซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดทางการแพทย์

ดังนั้นผู้ที่สนใจจะทำการศัลยกรรมนั้นท่านต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ได้อย่างน้อย 5 ต้องนี้ ข้อมูลทีมแพทย์ และมาตรฐานโรงพยาบาลดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วท่านจึงจะสามารถเสริมคางได้ด้วยความสบายใจและออกมาปลอดภัยอย่างแน่นอนดังเช่นโรงพยาบาลเอเซียที่มีทั้งทีมแพทย์ที่ครบถ้วนและมาตรฐานโรงพยาบาลซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงในปัจจุบันนี้แล้ว