การเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรม

การเตรียมความพร้อมเพื่อการผ่าตัดศัลยกรรม เพื่อลดความกลัวความตื่นเต้นเพื่อการผ่าตัดลงได้ด้วย การเตรียมตัวที่เหมาะสม สามารถที่จะลดความกลัวหรือน่าตื่นเต้น การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลดังนี้

  1. มีการพูดคุยกับคนในครอบครัวและหรือเพื่อน ๆ ของคุณ เพื่อหารือบอกเล่าเกี่ยวกับการผ่าตัดกับครอบครัวและเพื่อน บอกพวกเขาถึงความรู้สึกและอารมณ์ของจิตใจของคุณ รวมถึงความหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการผ่าตัดหรือเป็นความคิดของการเข้ารับการรักษา เพื่อเป็นแบ่งแบ่งปันความรู้สึกเหล่านี้กับคนที่สามารถช่วยให้คุณปลดปล่อยความวิตกกังวลใด ๆ ลงได้
  2. การติดต่อสื่อสารกับคู่สมรส ญาติ หรือเพื่อนผู้ที่ไปด้วยกับคุณในวันผ่าตัด นัดหมายให้มั่นใจ แน่ใจว่าได้ตรวจสอบทุกขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นก่อนระหว่างและหลังการผ่าตัด ยืนยันวันผ่าตัดและเวลาและให้แน่ใจว่าตารางเวลาไม่ขัดแย้งกัน
  3. ดูแลบ้านของคุณ ทำความสะอาดต่างๆให้เรียบร้อย  เพราะการผ่าตัดบางอย่างอาจจะทำให้คุณไม่สามารถทำงานบางอย่างได้ (ขึ้นอยู่กับการผ่าตัดของคุณ หากเป็นการผ่าตัดใหญ่ๆก็ต้องใช้เวลาดูและหลายสัปดาห์) คุณอาจจะมีการจ้างแม่บ้านหรือคนดูแลบ้าน หากที่บ้านไม่มีบุคคลอื่นที่ช่วยในส่วนนี้ได้
  4. ตรวจสอบการจัดเฟอร์นิเจอร์ของคุณว่าอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือไม่ หากคุณกำลังมีการผ่าตัดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ ให้คุณจัดบ้านของคุณให้ปลอดภัยเพื่อลดอุปสรรคในการเคลื่อนไหว เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่อาจปิดกั้นทางเข้าออกห้องน้ำหรือห้องครัว หรือการวาสงอุปกรณ์ที่อาจจะทำให้คุณ สะดุด ลื่น หรือหกล้มได้ง่าย เตรียมสิ่งที่คุณต้องใช้บ่อยๆ ไว้ในจุดที่คุณจะหยิบใช้ได้อย่างสะดวก
  5. พูดคุยกับผู้มีประสบการณในการผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อ เป็นสิ่งจะช่วยคุณในการเตรียมความพร้อมได้ดีขึ้น หากคุณประสาทพูดคุยกับผู้ป่วยอื่น ๆ พูดคุยกับผู้ป่วยผ่าตัดอื่น ๆ ที่คุณจะได้รู้และถามว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับการเตรียมการและการพักฟื้น และดูแลตัวเองหลังผ่าตัด
  6. ศึกษาข้อมูลบนเว็บถึงวิธีการใช้ยาชาหรือการรักษาที่คุณพึงจะได้รับ โดยหาสิ่งที่ถูกกล่าวโดยมืออาชีพและสิ่งที่ถ้ามีคำแนะนำสำหรับการรับมือกับผลกระทบระยะสั้นของการผ่าตัดและยาชาที่มี ตัวอย่างเช่น มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับยาชาทั่วไปจะก่อให้เกิดอาการเจ็บคอหลังจากนั้นเนื่องจากมีหลอดพลาสติกถูกวางลงไปในคอเพื่อช่วยให้คุณหายใจขณะหมดสติ เป็นต้น
  7. หาคนดูแลสัตว์เลี้ยงถ้าจำเป็น เพราะคุณอาจไม่มีกำลังที่จะดูแลมันได้หลังจากผ่าตัด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการเล่นกับสัตว์โดยไม่ได้ระมัดระวังเกิดอันเป็นเหตุให้กระทบกับใบหน้าได้ ในกรณีที่ทำศัลยกรรมบนใบหน้า เช่น เสริมจมูก เสริมคาง ทำตาสองชั้น เป็นต้น เราอาจจะติดต่อเพื่อนบ้านหรือสถานรับเลี้ยงสัตว์ ช่วยดุแลสัตว์เลี้ยงของเราระยะหนึ่ง
  8. ดูแลความต้องการส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการดูแลความสวยความงาม ปรนเปรอตัวเอง ด้วยการเสริมสวยที่คุณชื่นชอบและได้รับบริการ เช่น ทำเล็บมือและเล็บเท้า ขัดหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัดคุณ เพราะหลังผ่าตัดคุณอาจที่จะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์
  9. การเตรียมความพร้อมในการการอาบน้ำ หลังผ่าตัดการอาบน้ำจะต้องมีการทำอย่างระมัดระวัง สิ่งที่มักจะต้องเก็บไว้ในระดับที่สูง ก็วางให้ต่ำลงเพื่อหยิบได้ง่าย เพราะการผ่าตัดบางอย่าง เช่นการเสริมหน้าอก อาจจะทำให้ท่านเอื้อมมือสูงๆยากในช่วงแรกๆ ลองคิดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นหรือเปลี่ยนวิธีการที่คุณทำสิ่งนั้นๆชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังการผ่าตัด
  10. เรียนรู้วิธีการที่จะผ่อนคลาย การทำสมาธิสงบจิตใจหรือการออกกำลังกายการหายใจลึกเพียงจะช่วยให้จิตใจและร่างกายของคุณดีขึ้นเพื่อจะรับมือกับการผ่าตัดและหายเร็วขึ้น ค้นหาสิ่งที่คุณสงบลงและที่คุณสามารถทำได้ เช่น การฟัง วาดภาพการถักไหมพรม เป็นต้น