การศัลยกรรมตัดกราม อย่างปลอดภัย และประสบความสำเร็จ

มีคนไข้จำนวนไม่น้อย ที่มีปัญหาเรื่องกรามที่ไม่สมส่วนกับใบหน้า กรามใหญ่ บาน  เหลี่ยม เบี้ยว อยากจะทำศัลยกรรมตัดกราม เพื่อลดกราม ให้ใบหน้าดูเรียวสวยขึ้น แต่ สิ่งหนึ่งที่ยังความกังวลใจให้คนไข้เหล่านั้น คือ เรื่องของความปลอดภัย เพราะ การผ่าตัดกรามเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ่ ต้องมีการใช้ยาสลบ ต้องนอนพักฟื้นที่ โรงพยาบาล  หลังการผ่าตัดต้องใช้เวลา ในการดูแลเป็นเวลาพอสมควร ประกอบกับภาพหลังจากการผ่าตัดเสร็จใหม่นั้น อาจจะดูน่ากลัว

เมื่อไม่คลายกังวล การตัดสินใจ ที่จะทำศัลยกรรมผ่าตัดกรามจึงเป็นเรื่องยากสำหรับคนเหล่านี้  เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พึงเลือกอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งที่ถูกต้อง บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อ นำไปสู่การรับการรักษาที่จะประสบความสำเร็จอย่างปลอดภัย สำหรับสิ่งที่ควรเรียนรู้ และพิจารณาก่อนการตัดสินใจผ่าตัดคือ

 

1.การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดกราม

คนไข้ ต้องทำความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ในการแจ้งให้แพทย์ทราบถึง โรคประจำตัว ยาที่ใช้ประจำ ให้แพทย์ ทราบอย่างระเอียด เพราะโรคที่เป็น ยาที่ใช้ บางอย่างนั้นส่งผลต่อการผ่าตัด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน  ที่จะมีผลต่อบาดแผลและการผ่าตัด  ยาและอาหารเสริม ที่มีผลต่อการหยุดไหลของเลือด เช่น แอสไพริน  วิตามินอี  แปะก๊วย โสม เป็นต้น

การตรวจสุขภาพก่อนผ่าตัด คนไข้ควรจะได้รับการประเมินสุขภาพทั่วไป โดยการตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจวินิจฉัยความแข็งแรงของระบบต่างๆในร่างกาย เช่น ระบบหายใจ ระบบโลหิต ตลอดจนระบบหัวใจ ซึ่งหากผลการตรวจมีความผิดปกติท่านควรจะได้รับการปรึกษาจากอายุรแพทย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด จากนั้นคนไข้จะต้องได้รับการตรวจจากศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะทำการตรวจดูกระดูกขากรรไกร รวมไปถึงการเอ็กซเรย์ประกอบการตรวจร่วมด้วย เพื่อจะเป็นการประเมินรูปทรงใบหน้าหลังจากผ่านการผ่าตัด จึงจะสามารถเริ่มทำการผ่าตัดลดกรามได้ และในขั้นตอนการผ่าตัดจำเป็นต้องใช้ยาสลบประกอบการผ่าตัดด้วย เพื่อไม่ให้คนไข้รู้สึกเจ็บในขณะทำการผ่าตัด

 

2 สถานพยาบาล มีห้องผ่าตัด อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐาน อย่างครบครัน

การมองหาว่า ตัดกรามที่ไหนดี ตัดกรามที่ไหนปลอดภัย เลือกอย่างไรเพื่อให้ได้สถานที่ทำการผ่าตัดที่ปลอดภัยสูงสุด ให้พิจารณาถึงปัจจัยหลักๆ สำคัญดังนี้

2.1 มาตรฐานของโรงพยาบาล ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรฐานสากลระดับโลก เช่น JCI   เป็นต้น เพราะการที่ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลนั้น จะได้รับมาตรฐานที่สำคัญๆเหล่านี้นั้น นั่นหมายถึงทางโรงพยาบาลจะต้องผ่านการตรวจสอบด้วยกระบวนการที่เข้มข้น ก่อนจะได้รับมาตรฐานการรับรองเหล่านั้น

2.2 มีห้องผ่าตัด อุปกรณ์ ครบครัน มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน แม้ว่าจะมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  ทางโรงพยาบาล แพทย์ ก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างปลอดภัย โดยต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่พร้อมในห้องผ่าตัดหรือใกล้เคียง

 

3 ศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น

ศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น เพราะได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ มีความชำนาญ และทักษะในการผ่าตัด ให้คำแนะนำในการผ่าตัดศัลยกรรมที่ถูกต้อง มีความรู้ความชำนาญ และประสบการในการผ่าตัดลดกราม มาเยอะพอสมควร

 

4 วิสัญญีแพทย์ประจำห้องผ่าตัด

การผ่าตัดกราม จะต้องมีการระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดหรือการใช้ยาสลบซึ่งคนไข้จะได้รับคำแนะนำจากวิสัญญีแพทย์ และดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ทำการผ่าตัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูง

การศัลยกรรมตัดกราม