การศัลยกรรมกับการแก้ไขจมูกความบกพร่องตั้งแต่กำเนิด(ปากแหว่งเพดานโหว่)

การศัลยกรรมกับการแก้ไขจมูกความบกพร่องตั้งแต่กำเนิด(ปากแหว่งเพดานโหว่)

ภาวะความบกพร่องหรือความพิการพิการแต่กำเนิดเกี่ยวกับมักเป็นความผิดปกติของจมูกร่วมกับปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งความผิดปกตินี้มีบางส่วนสามารถป้องกันได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามเมื่อทารกได้คลอดออกมาแล้วะพบความผิดปกตินี้ควรได้รับการผ่าตัดต่อเนื่อง  ตั้งแต่เป็นทารก ความผิดปกตินี้มักไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสติปัญญาของเด็ก  ดังนั้นหากผ่าตัดแก้ไขจมูกต่อเนื่องคนไข้สามารถ มีลักษณะที่ใกล้เคียงปกติ และใช้ชีวิตในสังคมโดยที่ไม่มีปมด้วย

สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อแก้ไขจมูกพิการแต่กำเนิดนั้นสามารถทำได้ เช่น การปิดช่องทะลุระหว่างช่องจมูกและช่องปาก เป็นต้น ในกรณีที่ต้องการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงามของจมูก และริมฝีปากภายหลังการผ่าตัดมาตรฐาน  แล้วสามารถทำได้หลายวิธี  ตั้งแต่ทำมาจนถึงทำการผ่าตัดตกแต่งเพียงเล็กน้อยขึ้นกับความผิดปกติที่ยังหลงเหลือจากการผ่าตัดครั้งก่อนหน้า

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขจมูก  เพื่อแก้ไขความผิดปกติแต่กำเนิด ควรปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความชำนาญในการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของจมูก โดยเฉพาะ และหากท่านมีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วย อาจจะต้องมีการพิจารณาประเมินการตรวจสุขภาพก่อนจะทำการพิจารณาก่อนผ่าตัด และการผ่าตัดจะต้องกระทำภายใต้สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  ที่รองรับด้านความปลอดภัย

%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94