กรณีไหนบ้างที่ไม่สามารถเสริมหน้าอกได้

กรณีไหนบ้างที่ไม่สามารถเสริมหน้าอกได้

capture-20170126-113616

  1. มีโรคประจำตัว มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถทำการผ่าตัดได้ บุคคลผู้มีโรคทางศัลยกรรม หรืออายุรกรรมที่ยาควบคุมไม่ได้ ผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเรื้อรัง ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหากทำการผ่าตัด เช่น โรคหัวใจ หรือโรคที่เกี่ยวกับปอด โรคภูมิต้านทานบกพร่อง (HIV) ที่ยังมีอาการ โรคที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานตนเองโรค SLE หรือ โรคลูปัส เป็นต้น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบการหยุดเลือด ทำให้เลือดออกมากผิดปกติ หยุดไหลยาก

capture-20170126-115901

  1. บุคคลผู้มีภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ และจิตใจ เช่น ผู้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือบุคคลที่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์(EQ) ที่ไม่สามารถยอมรับ และรับรู้ด้วยความเข้าใจว่า ลักษณะของหน้าอก หลังจากทำการผ่าตัดเสริมหน้าอก จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หรือมีความกังวลมากผิดปกติ หรือมีคาดหวังผลการผ่าตัดสูงเกินไปกว่าความเป็นจริงที่จะสามารถจะทำได้

capture-20170126-115913

  1. บุคคลผู้มีภาวะร่างกายมีอาการเกิดการติดเชื้อ หรือเป็นฝี หนองที่ใดที่หนึ่งในร่างกาย

 

capture-20170126-115933

  1. บุคคลผู้อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร

capture-20170126-115951

  1. มีประวัติการแพ้สารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย

capture-20170126-120005

 

  1. บุคคลที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเวลาพอที่จะดูแลตนเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ได้อย่างเคร่งครัด หรือผู้ที่มีการเล่นกีฬา หรือออกกำลังลังกายอย่างหนัก และไม่สามารถที่จะงดการออกกำลังกายเป็นระยะเวลาหนึ่งได้

capture-20170126-120025

  1. อื่นๆ ซึ่งก่อนจะทำการผ่าตัดได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากแพทย์ก่อน

capture-20170126-120042

 

ทั้งนี้ หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่สนใจการทำหน้าอก และพบว่าตัวเองอาจจะมีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งข้างต้น ท่านควรจะทำการปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจผ่าตัดเสริมหน้าอกนะค่ะ

capture-20170126-120057

ก่อนสวยกับการศัลยกรรมทุกครั้ง อย่าลืม ที่จะตรวจสอบและหาข้อมูลให้เยอะๆ เลือกโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน